Borsa de treball reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en Comunidad Valenciana

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Administració Local, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en les proves selectives convocades per Resolució de 2 de març de 2017, per la qual es convoca el procediment per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí de llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria intervenció.[sc name=”Personal al servicio de la Administración Local” ]

(DOGV núm. 8030 de 02.05.2017)
Convocat per Resolució de 2 de març de 2017 (DOGV 7997, de 10 de març), de la Direcció General d’Administració Local procediment per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí de llocs reservats a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria intervenció, de conformitat amb el que es disposa en l’apartat cinquè de la referida convocatòria, resolc:

Primer
Declarar aprovades les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos que figuren en annex, amb indicació de les causes d’exclusió, per a participar en les proves selectives convocades mitjançant la referida resolució.

Segon
Els aspirants exclosos, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils contats a partir del següent al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat l’exclusió. Així mateix, aquells aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini.

Tercer
Aquells aspirants que dins del termini assenyalat no esmenen el defecte que va motivar l’exclusió o no presenten reclamació justificant el seu dret a ser inclosos en la relació d’admesos, seran definitivament exclosos de la realització de les proves.

Quart
La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos podran així mateix consultar-se en la pàgina web de la Direcció general d’Administració Local.

València, 7 d’abril de 2017.– El director general d’Administració Local: Antoni Such Botella.

ANNEX
Llista provisional d’admesos

Nom NIF
Aigües Vicente, Isabel 85090615-E
Alapont Salvador, Esther 26744970-H
Alegre Fort, Santiago 53358701-N
Amorós Sabater, Teresa 20457082-P
Amoros Serrano, Laura 48621126-T
Andres Sangüesa, María 53362279-W
Artola Dols, Antonio 18998800-H
Aznar Gimeno, María Mercedes 29197931-Y
Barea Quintairos, Mar 20829199-P
Benavent Pons, Jesús 20445197-Z
Benlloch Pons, Jesús 52738090-X
Blanes Soliva, María Fe 20150775-S
Borrell Chover, Lidia 20059713-X
Camas Sánchez, M.ª Dolores 73770972-J
Campillo Ferrer, Lorenzo 22984506-P
Carbó Malonda, Clara M.ª 20043371-K
Carrio Manresa, Isabel Victoria 48686549-B
Castillo Ruiz, M.ª Vicenta 26750429-A
Cid Ruiz, Josefa Nagore 40935324-Q
Colomer Gandia, Honori 20413384-X
Cortijo Corman, Mario 29196377-Q
Crespo Pons, Sebastià 73582218-C
Cuesta Aguado, Alfonso 24364678-L
Daudí Borillo, Blanca 53377139-G
Delgado Granell, Patricia 44859054-S
Egea Escrivá, Angels 20822115-P
Escolano De Rivas, Elena 29190573-P
Fernández Carbonell, Martín 18990764-D
Ferrer Tatay, Carme 22585063-Y
Ferrero Berlanga, Ana Belén 21676372-E
Flor Pérez, M.ª José 18951336-A
Fluixà Martínez, Aida 20056044-K
Fortea Navarro, M.ª Vicenta 48582104-D
García Martínez, Ana 44883645-L
Garcia Requena, David 48409997-B
Gimeno Subirats, M.ª Carmen 44873123-P
Hernández Gimeno, Laura 20042478-W
Huesca Pérez, Carmen María 44770237-R
Ibáñez Blanes, Desiderio 21506331-C
Iranzo Prieto, Silvia 53052719-E
Ivars Cardona, Miguel 53628847-T
Lafuente Sevilla, Alba 44513761-K
Lázaro Moreno, Ana Marina 20491317-L
Leyenda Silva, Sergio 36167903-N
López Alcina, Fernando 20001942-S
Manuel Garrigós, Tamara 73584934-E
Marín Santamaría, M.ª Amparo 44877922-T
Martínez Lidón, Francisco Javier 21459710-C
Martínez Moya, Carmen María 45566124-L
Martínez Sánchez, Carlos 73578650-V
Martos Pérez, Josué 48573115-J
Meri Celma, M.ª del Carmen 29198655-V
Molina Cruz, Sandra 40451509-Y
Molina Puertos, Elena 29189272-H
Palmer Maiquez, Víctor Manuel 21489064-A
Pardo Lloria, Olga 73555011-E
Pastor Borrás, Lucía Emilia 07260296-R
Pastor Vernia, Salvador 73565755-W
Payá Sánchez, Palmira 21684928-E
Pellicer Sangil, Encarnació 20786542-Q
Penalva Davó, Concepción 29014143-B
Pérez Navarro, Iridiana 20446815-E
Peris Azpilicueta, María Teresa 45797471-D
Pina Albero, Amparo 21651282-W
Piqueras López, Sergio 48581517-C
Polo Rubio, Joaquín 25418077-H
Ripollés Dalmau, Rosa María 18978921-B
Rodero Ruiz, Andrea 48576274-K
Rodríguez Llamas, Sonia 48441127-E
Rodríguez Rubio, Belén 48383143-K
Salvador Company, Enrique 35596988-A
Sanfélix Ballester, Felipe Javier 19884062-X
Sanz Boluda, Juana Adelina 29169274-F
Satorre Berbegal, Ignacio 21662710-E
Segura Tosca, Rosa Adela 73388550-N
Simó Company, Josep Vicent 73943601-G
Sirera Sanz, Isabel 52716764-M
Soler Esteve, Raquel 7259265-M
Soler Micó, Carmen 48285260-A
Sorlí Pons, Aránzazu 18983045-H
Soto Pascual, Laura 48440320-C
Tortajada Toncha, Yolanda 73772835-J
Vicent Lengua, M.ª José 73393065-L
Zamora Gabaldón, Maximiliano R. 04605419-Z

Llista provisional d’exclosos

Nom NIF Causa exclusió
Alonso Ballester, Isidoro Antonio 20812133-P No acredita nomenament interí o haver superat examen oficial.
Aviño Martínez, Ana Gema 73551288-W Falta acreditació idioma valencià
García Calvo, Rodolfo P. 79104574-F – No acredita nomenament interí o haver superat examen oficial.
– Falta acreditació idioma valencià
Gavara Estañol, Vicente 73375251-F No acredita nomenament interí o haver superat examen oficial.
Guerrero López, José Cayetano 53141566-C Falta acreditació idioma valencià
López Garcia, Carla 52946047-R Falta acreditació idioma valencià
Marín Balsalobre, Antonio Nicolás 77712522-F – No acredita nomenament interí o haver superat examen oficial.
– Falta acreditació idioma valencià
Milla Ibáñez, Jorge Juan 25407304-D – No acredita haber superat examen oficial els darrers cinc anys.
Morillas Martínez, Antonia 14608882-H No acredita nomenament interí o haver superat examen oficial.
Navarro Cuartero, Almudena 24387512-Z Falta acreditació idioma valencià
Pastor Abellán, Miguel 22116036-H Falta acreditació idioma valencià
Pérez Pérez, Alfonso 85082558-S Falta acreditació idioma valencià
Poto De La Camara, Raquel 48520943-M Falta acreditació idioma valencià
Riquelme Parra, Francisco Antonio 48515421-A – No acredita nomenament interí o haver superat examen oficial.
– Falta acreditació idioma valencià
Ruiz Sánchez, Cristina 48518605-J – Falta acreditació idioma valencià
Sarrion Gómez, Marta 23058890-X – Falta acreditació idioma valencià
Vazquez Cerda, Benjamín 26759316-N – No acredita nomenament interí o haver superat examen oficial.
– Falta acreditació idioma valencià
Zafrilla Sáez, Juana 7543475-G – Falta acreditació idioma valencià

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *