Listado de la etiqueta: Administración Pública|Escola Galega

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2017 pola que se publica o Plan de formación e o programa de autoformación para o ano 2017 do persoal das administracións territoriais, institucionais e entes instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e da administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas. Leer más